კავკასიის უნივერსიტეტის ჟან მონეს წამყვანი ცენტრის ტრენინგი ბათუმში