ვიზიტი ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში