იმიტირებული სასამართლოს პროცესი აბიტურიენტებისთვის, ქალაქ ბათუმში