ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი CSL-სა და J&T Consulting Educational Center-ს შორის