თანამშრომლობის მემორანდუმი იურიდიული დახმარების სამსახურთან