კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების ვიზიტი ვაზიანში სამხედრო ბაზაზე