ტურიზმის სკოლის სტუდენტების საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა