შეხვედრა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან