სტუდენტური კონფერენცია „ევროკავშირი დღეს გამოწვევები და პერსპექტივები“