ცირა ლომაიას შეხვედრა სამართლის სკოლის სტუდენტებთან