დავით ტურაშვილის საჯარო ლექცია: "განათლება და თავისუფლება"