ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის წარმომადგენლის ვიზიტი