ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი CU-სა და ICDC-ის შორის