კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის სტუდენტები სომხეთში