კავკასიის უნივესიტეტი ჟან მონეს პროექტების გამარჯვებულია