ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრთან"