ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ვენჩურული კაპიტალის ასოციაციას - GVCA შორის