ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიასთან