კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ვიზიტი ტუშას უნივერსიტეტში