კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების ვიზიტი სასწავლო ცენტრ „სპექტრში“