შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში ევროპასთან ინტერგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან