თაობა XXI - თიბისის სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის