ონლაინ კონფერენცია პროექტის-Media Dialogue 2020 for Pluralism and Understanding ფარგლებში