„დიპლომატია“ – ჰენრი კისინჯერის ეპოქალური ნაშრომის წარდგენა CU კამპუსში