კავკასიის უნივერსიტეტის დოქტორანტის სასემინარო თემის საჯარო დაცვა