ეკონომიკისა და მგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში