მე მიყვარს ქართული - ჩემი სახელმწიფო ენა, ქართული ენის დღეების შემაჯამებელი ღონისძიება