თბილისის "სკოლა ოპიზას“ ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში