საინფორმაციო შეხვედრა „ისტორიის ცენტრი აბიტურიენტებისთვის - იცასთან“