ქართული ენისა და კულინარიის ინტეგრირებული გაკვეთილი უცხოელი სტუდენტებისათვის