ირანის შაჰიდ ბეჰეშთის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებისა და RAQ Group-ის დელეგაციის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში