ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ პრეზენტაცია