კახა შენგელია IAUP-ისა და AUAP-ის ერთობლივ კონფერენციაზე ჩინეთში