კახა შენგელიას, თენგიზ ვერულავას და გიორგი მახარაშვილის სტატია გავლენიან ჟურნალში „Acta Scientiarum - Education“