კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის სამეცნიერო გამარჯვება