კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენლის ვიზიტი კოჩის უნივერსიტეტში