კავკასიის უნივერსიტეტისა და გამომცემლობა „არტანუჯის“ ერთობლივი ნაშრომი „ნაპოლეონის მარშლები“