საჯარო ლექცია - ცნობიერების ამაღლება თანაბარი უფლებებისთვის