„მე მიყვარს ქართული - ჩემი სახელმწიფო ენა“ - ლიტერატურულ-კალიგრაფიული სალონი