საინფორმაციო შეხვედრა ოზურგეთის ტექნოპარკის მოსწავლეებთან