შეხვედრა საქართველოს სასამართლოს გუშაგის წარმომადგენლებთან