მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამას მენეჯმენტში ხელახალი აკრედიტაცია