სამოქალაქო თავდაცვა და საცეცხლე მომზადების 4 დღიანი პროგრამა