საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრა CSB-ის სტუდენტებთან