ეროვნული შეჯიბრება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში 2020