ნოემბრის თვეში გამართული შეხვედრები და საჯარო ლექციები