ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში