კავკასიის ბიზნესის სკოლის ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის