პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია