(პიარი) და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია